Online versenyszabályzat és adatvédelmi szabályzat

A Logitech verseny (a továbbiakban: "Verseny") célja a Logitech termékeket az adott időszakban megvásárló vásárlók jutalmazása. A Verseny a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon kerül megrendezésre, és a PLAYzone s.r.o. szervezi, amelyet a prágai Városi Bíróságon 138766 C iktatószámmal, nyilvántartási szám: 28399510, székhely: Vinohradská 3217/167, 100 00 Prague - Strasnice (a továbbiakban: "PLAYzone") jegyez be. A verseny részletes feltételei az alábbiakban olvashatók.

1. A verseny időtartama

A verseny 2023. június 1-jétől 2023. június 30-ig tart.

2. A verseny résztvevői

A versenyben részt vehet minden 15. életévét betöltött természetes személy, aki a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában vagy Magyarországon található levelezési címmel rendelkezik (a továbbiakban: "Résztvevő"). Amennyiben a Résztvevő 15 és 17 év közötti, igazolnia kell, hogy szülei vagy törvényes képviselője hozzájárul a Pályázaton való részvételéhez - a megadott hozzájárulás a nyeremény átadásának is feltétele. A PLAYzone alkalmazottai és a hozzájuk közel álló személyek a módosított 89/2012. számú Polgári Törvénykönyv 22. cikke értelmében a versenyből ki vannak zárva. Abban az esetben, ha a nyertes a versenyből kizárt személy, a nyeremény nem kerül átadásra az adott személynek. Hasonlóképpen, a nyeremény nem kerül átadásra abban az esetben sem, ha a PLAYzone felfedezi vagy alapos okkal feltételezi, hogy csalárd vagy tisztességtelen cselekményt követett el egy Pályázó vagy bármely más személy, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésével helytelenül segítette a Pályázót a nyeremény megszerzésében. A PLAYzone fenntartja magának a jogot, hogy ne ítélje oda a nyereményt, ha kétség merül fel a Pályázó által megadott információk valóságtartalmával kapcsolatban, vagy ha a Pályázók megszegik a Versenyszabályzatot, illetve ha a Pályázók a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsítanak. Csak az a Pályázó lehet a Pályázat nyertese, aki a jelen Pályázat valamennyi feltételének megfelelően megfelel, és megfelel a nyertes kritériumoknak.

3. A verseny elve és a nyeremény elnyerése

A verseny a www.logitechverseny.hu weboldalon zajlik, és az itt található verseny űrlap minden mezőjének helyes kitöltésén alapul. A versenyben részt vehet minden olyan Pályázó, aki a verseny időtartama alatt megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

- megadja a PLAYzone-nak elérhetőségét (név, vezetéknév, e-mail, telefon)

- feltölti a kiválasztott Logitech termék vásárlását igazoló bizonyítékot, és azt 2023. június 1. és 2023. június 30. között vásárolta (csak a szabályosan megvásárolt, azaz a kereskedőnél kifizetett termékek számítanak, nem számítanak a használtan vásárolt termékek stb.)

- A megvásárolt Logitech terméknek vagy termékkombinációnak legalább 8000 forint értékűnek kell lennie.

- A kiválasztott kiskereskedők listája, amelyeknél elfogadjuk a vásárlást igazoló bizonylatokat, a következő:

Mediamarkt.hu, Alza.hu, BestByte.hu, Emag.hu, PLAYITstore.hu, konzolvilag.hu.

- kétértelműség esetén bizonyítani tudja, hogy valóban ő a megvásárolt termék tulajdonosa; ilyen kétértelműség adódhat például a dokumentum rossz minősége vagy olvashatatlansága miatt, vagy egy korábban vagy később feltöltött azonos dokumentummal való egyezés miatt (a versenyen való részvétel céljából történő dokumentumkölcsönzés nem lehetséges, és a bűnösség bizonyítása esetén a dokumentummal rendelkező összes résztvevő kizárásával büntetendő).

- a versenyidőszakon belül leadott, de a versenyidőszak után (azaz 2023. július 1. és később) ténylegesen kifizetett megrendelésekről szóló bizonylatok nem fogadhatók el a versenyben - csak a legkésőbb 2022. június 30-i kifizetési dátummal rendelkező bizonylatok érvényesek.

- az utólag visszaküldött vásárlásokról szóló nyugtákat nem veszik figyelembe; minden nyugtát közvetlenül az eladókkal ellenőriznek a meghirdetést megelőzően, és a visszaküldött pályázatokat kizárják.

Az elérhetőségeket és a vásárlást igazoló dokumentumot a www.logitechverseny.hu weboldalon található online űrlapon keresztül kell megadni. A pályázók csak a valóságnak megfelelő adatokat adhatnak meg, és a PLAYzone fenntartja a jogot, hogy a nyeremény odaítélése előtt ellenőrizze a megadott adatok pontosságát, különösen a mellékelt vásárlási bizonylatot. Amennyiben a résztvevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a résztvevő elveszíti a nyereményt.

A nyereményeket a www.logitechverseny.hu weboldalon a "Mit lehet nyerni" részben találja, ahol a nyereményeket a verseny egyes helyeihez tartozó részletes bontásban is megtalálhatja.

Az eredményhirdetésre legkésőbb 2023. július 17-én kerül sor, és minden nyertessel ezt követően felvesszük a kapcsolatot a nevezési űrlapon megadott e-mail címen keresztül, a nyereményeket pedig legkésőbb 2023. július 31-ig elküldjük a nyerteseknek a nyertesek által a PLAYzone megkeresésekor megadott címre. Ha a nyertes a PLAYzone megkeresésére a megkereséstől számított 14 napon belül nem válaszol, a nyertes elveszíti a nyereményt.

A verseny kiértékelési folyamata olyan formában történik, hogy a versenyre beérkezett összes érvényes pályázatnak megadjuk a versenyszámát, majd sorsoláson veszünk részt, amelyen a nyerteseket az utolsó helyezettől az első helyezettig sorsoljuk ki (a verseny weboldalán felsorolt nyeremények sorrendje szerint). A sorsolásról a verseny ellenőrzése és átláthatósága érdekében jegyzőkönyv készül.

Az összes elnyert termékre nem vonatkozik a normál kétéves garancia.

4. A PLAYzone jogai és kötelezettségei

A PLAYzone fenntartja a jogot a versennyel kapcsolatos viták rendezésére, és fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen szabályokat, felfüggessze vagy törölje a versenyt. A PLAYzone fenntartja a jogot, hogy a versenyfeltételek bármilyen megsértése esetén a résztvevőket visszatérítés nélkül kizárja a versenyből. A verseny nyereményei jogilag nem érvényesíthetők, illetve alternatív módon készpénzben nem teljesíthetők. Minden be nem váltott fődíj a PLAYzone javára elvész.

5. Személyes adatok feldolgozása

A verseny űrlap kitöltésével Ön tudomásul veszi, hogy a PLAYzone a versenyben való részvételhez szükséges személyes adatait a név, vezetéknév, e-mail cím, nyertesek esetén a szállítási cím ("személyes adatok") körében kezeli.

A személyes adatok feldolgozásának célja a verseny megszervezése és lebonyolítása, beleértve a verseny eredményeinek a versenyzővel való közlését, a versenyen elnyert díjakról való tájékoztatását, valamint a versenyző személyes adatainak a médiában vagy az interneten történő közzétételét. A személyes adatok megadása és feldolgozása a PLAYzone jogos érdekén alapul, és a versenyhez és az Ön versenyen való részvételéhez szükséges.

A PLAYzone a személyes adatokat nem adja át harmadik félnek, kivéve a Logitech versenypartnernek és a szállítmányozó cégnek a nyeremények kézbesítése céljából. A versenyzők személyes adatait a PLAYzone a verseny időtartama alatt a verseny teljes kiértékeléséig és a nyeremények átadásáig tárolja.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, a helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozás korlátozásához vagy a személyes adatai feldolgozása elleni tiltakozáshoz. Jogában áll továbbá panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Személyes adatok védelméért felelős hivatal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7 (www.uoou.cz).

6. Egyéb feltételek

A PLAYzone ezúton nem vállal semmilyen más kötelezettséget a résztvevőkkel szemben, és a résztvevők a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen más előnyre nem jogosultak.

A versenyre a Cseh Köztársaság törvényei vonatkoznak. Ez nem érinti az Ön országa fogyasztóvédelmi törvényei szerinti jogait, kivéve, ha ezek a jogok szerződéssel kizárhatók. A pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja a jelen verseny szabályait, és kijelenti, hogy jogosult a versenyen való részvételre. A nyereményjáték űrlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja, hogy a nyereményjátékból eredő bármely jogvita esetén a Cseh Köztársaság jogát kell alkalmazni. Ha nem ért egyet ezekkel a kötelező érvényű szabályokkal, kérjük, ne vegyen részt a versenyen.

7. A szabályok közzététele

A jelen szabályok a verseny időtartama alatt a www.logitechverseny.hu weboldalon szembetűnő helyen kerülnek kihirdetésre. A versenyen való részvétellel a Pályázók beleegyeznek, hogy betartják ezeket a szabályokat. A szabályok 2023. június 1-jétől érvényesek és hatályosak.

Ha bármilyen kérdése van a fenti feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a soutez@playzone.cz e-mail címen.