Versenyszabályzat és adatvédelmi szabályzat

A Logitech G verseny (a továbbiakban: "Verseny") célja, hogy jutalmazza azokat a vásárlókat, akik a megadott időszakban Logitech G termékeket vásárolnak. A Verseny Magyarországon kerül megrendezésre, és a PLAYzone s.r.o. szervezi, amelyet a prágai Városi Bíróság 138766 C iktatószámmal, azonosítószám: 28399510, székhely: Vinohradská 3217/167, 100 00 Prague - Strasnice (a továbbiakban: "PLAYzone") jegyzett be. A verseny részletes feltételei az alábbiakban olvashatók.

1. A verseny időtartama
A verseny 2024. április 8-tól 2024. április 30-ig tart.

2. A verseny résztvevői
A versenyben részt vehet minden 15. életévét betöltött természetes személy, aki magyarországi levelezési címmel rendelkezik (a továbbiakban: "Résztvevő"). Amennyiben a Résztvevő 15 és 17 év közötti, igazolnia kell, hogy szülei vagy törvényes képviselője hozzájárul a versenyben való részvételéhez - a megadott hozzájárulás a nyeremény átadásának is feltétele. A PLAYzone alkalmazottai és a hozzájuk közel álló személyek a módosított 89/2012. számú Polgári Törvénykönyv 22. cikke értelmében a versenyből ki vannak zárva. Abban az esetben, ha a nyertes a versenyből kizárt személy, a nyeremény nem kerül átadásra az adott személynek. Hasonlóképpen, a nyeremény nem kerül átadásra abban az esetben sem, ha a PLAYzone felfedezi vagy alapos okkal feltételezi, hogy csalárd vagy tisztességtelen cselekményt követett el egy Pályázó vagy bármely más személy, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésével helytelenül segítette a Pályázót a nyeremény megszerzésében. A PLAYzone fenntartja magának a jogot, hogy ne ítélje oda a nyereményt, ha kétség merül fel a Pályázó által megadott információk valóságtartalmával kapcsolatban, vagy ha a Pályázók megszegik a Versenyszabályzatot, illetve ha a Pályázók a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsítanak. Csak az a Pályázó lehet a Pályázat nyertese, aki a jelen Pályázat valamennyi feltételének megfelelően megfelel, és megfelel a nyertes kritériumoknak.

3. A verseny elve és a nyeremény elnyerése
A verseny a www.logitechverseny.hu weboldalon zajlik, és az itt található űrlap minden mezőjének helyes kitöltésén alapul. A versenyben részt vehet minden olyan Pályázó, aki a verseny időtartama alatt megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
- megadja az elérhetőségét (teljes név, e-mail, telefon)
- a kiválasztott kiskereskedők listája, akiktől elfogadjuk a versenykódokat, a következő:
Bestbyte Kft - BestByte.hu, Dotcomp Kft - Aqua.hu , Extreme Digital - Emag Kft. - Emag.hu

Az elérhetőségeket és a versenykódot a www.logitechverseny.hu weboldalon található online űrlapon keresztül kell megadni. A résztvevő köteles kizárólag a valóságnak megfelelő adatokat megadni, és a PLAYzone fenntartja a jogot, hogy a nyeremény odaítélése előtt ellenőrizze a megadott adatok, különösen a mellékelt vásárlási bizonylatok valóságtartalmát. Amennyiben a résztvevő által megadott információk nem felelnek meg a valóságnak, a résztvevő elveszíti a nyereményt. 

A konkrét nyereményeket a www.logitechverseny.hu weboldalon a What You Can Win (Mit nyerhetsz) részben találja, amely a verseny egyes helyeiért járó nyeremények részletes felsorolását is tartalmazza.

Az eredményhirdetésre legkésőbb 2024. május 17-én kerül sor, és a nyertesekkel ezt követően a nevezési űrlapon megadott e-mail címen keresztül felvesszük a kapcsolatot, a nyereményeket pedig legkésőbb 2024. július 31-ig elküldjük a nyerteseknek a PLAYzone által megadott címre. Ha a nyertes a PLAYzone felhívására a megkereséstől számított 14 napon belül nem válaszol, a nyertes elveszíti a nyereményt.
A versenyszabályzat értékelésére közvetlenül a verseny befejezése után, azaz 2024. április 30. után kerül sor.
A nyertesekkel a verseny lezárását követően, azaz 2024. április 30. után lépünk kapcsolatba.
A megnyert termékekre nem vonatkozik az általános két éves garancia.

4. PLAYzone jogai és kötelezettségei
A PLAYzone fenntartja a jogot, hogy a versennyel kapcsolatos minden vitás kérdésben döntsön, és fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen szabályokat, felfüggessze vagy törölje a versenyt. A PLAYzone fenntartja a jogot, hogy a versenyfeltételek bármilyen megsértése esetén a résztvevőket visszatérítés nélkül kizárja a versenyből. A verseny nyereményei nem követelhetők jogi úton, illetve nem fizethetők ki készpénzben. Minden vissza nem igényelt fődíj a PLAYzone javára elkárhozik.

5. Személyes adatok feldolgozása
A verseny űrlap kitöltésével Ön tudomásul veszi, hogy a PLAYzone feldolgozza a versenyen való részvételhez szükséges személyes adatait a név, vezetéknév, e-mail cím, nyertesek esetén a szállítási cím ("személyes adatok") tekintetében.

A személyes adatok feldolgozásának célja a verseny megszervezése és lebonyolítása, beleértve a verseny eredményeinek a versenyzővel való közlését, a versenyen elnyert díjakról való tájékoztatását, valamint a versenyző személyes adatainak a médiában vagy az interneten történő közzétételét. A személyes adatok megadása és feldolgozása a PLAYzone jogos érdekén alapul, és a versenyhez és az Ön versenyen való részvételéhez szükséges.

A PLAYzone nem ad át személyes adatokat harmadik félnek, kivéve a Logitech G versenypartnert és a szállítmányozó céget a nyeremények kézbesítése céljából. A versenyzők személyes adatait a PLAYzone a verseny időtartama alatt a verseny teljes kiértékeléséig és a nyeremények átadásáig tárolja.
Az adatvédelmi előírásokkal összhangban Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, a helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozás korlátozásához vagy a személyes adatai feldolgozása elleni tiltakozáshoz. Jogában áll továbbá panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Személyes adatok védelméért felelős hivatal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7 (www.uoou.cz).

6. Egyéb feltételek
A PLAYzone nem vállal semmilyen más kötelezettséget a verseny résztvevőivel szemben, és a résztvevők nem jogosultak a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen más juttatásra.

A versenyre a Cseh Köztársaság törvényei vonatkoznak. Ez nem érinti az Ön országa fogyasztóvédelmi törvényei szerinti jogait, kivéve, ha e jogok szerződéssel kizárhatók. A verseny űrlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja a verseny szabályait, és kijelenti, hogy jogosult a versenyen való részvételre. A nyereményjáték űrlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja, hogy a nyereményjátékból eredő bármely jogvita esetén a Cseh Köztársaság jogát kell alkalmazni. Ha nem ért egyet ezekkel a kötelező érvényű szabályokkal, kérjük, ne vegyen részt a versenyen.

7. A szabályok közzététele

Ezek a szabályok a verseny időtartama alatt a www.logitechverseny.hu weboldalon jól láthatóan megjelennek. A versenyen való részvétellel a Pályázók beleegyeznek, hogy betartják ezeket a szabályokat. A szabályok 2024. április 8-ától érvényesek és hatályosak.

Ha bármilyen kérdése van a fenti feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a soutez@playzone.cz vagy a jpacovsky@logitech.com e-mail címen.